Menu

Kontakt

Uživatel tímto uděluje souhlas, aby společnost Marks and Spencer Czech Republic, a. s. osobní údaje, které jsou uvedeny v tomto kontaktním formuláři, a to až do odvolání tohoto souhlasu,

  1. shromažďovala a zpracovávala pro analytické účely, pro usnadnění zpracování objednávek zboží, pro předkládání konkrétních nabídek, pro marketingové a propagační účely a pro zdokonalení webových stránek,
  2. předávala tyto osobní údaje svým dodavatelským společnostem, aby tyto společnosti tyto osobní údaje zpracovávaly pro stejné účely jako společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s dokumentem “Zásady ochrany osobních údajů” zveřejněným na webových stránkách společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a. s.

K číslu osmsetdva přičtěte dvanáct a zapište výsledek (pomocí číslic, ne slovy):

* značí povinné položky